GET /core/ad_transaction?att=2&atd=363937333e383541393a3c3a3722383a382222fb37383a42373d3f39403c3c413f40223c223935fc3a373ff7717877783e35387c7b7a33786c7b7875716574776e686d697777797a8037687e3779777069647b2f6a6b6876787b7b7a33267a7c7468787578766b6e4269686d777769807b2f7a787568726c696c7c6f4667736bf939423df9393a3922fe36343334fd3a3e3efb3a4036353839423c3440413739383622224139f83af93c213134383639 HTTP/1.1 User-Agent: Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; cs) Host: intext.billboard.cz Accept: text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1 Accept-Language: cs-CZ,cs;q=0.9,en;q=0.8 Accept-Charset: iso-8859-1, utf-8, utf-16, *;q=0.1 Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0 Referer: http://www.pooh.cz/o.asp?ar=2015145&a=z Cookie: uuId=4429269579898768300 Cookie2: $Version=1 Connection: Keep-Alive, TE TE: deflate, gzip, chunked, identity, trailers Ukázka tkané tašky | Maluje.cz

Ukázka tkané tašky

Tkaná taška je již prodána. Pokud se vám líbí, mohu pro vás vytvořit na tkalcovském stavu jinou. Vyplňte prosím nezávaznou objednávku.

Tkaná taška


Tkaná taška

Zpět na ručně tkané výrobky