O autorce

Výtvarnice Jana Hasalíková

O výtvarné umění se zajímám již 25 let. Od roku 1993 jsem se účastnila mezinárodních soutěží a výstav pořádaných německým svazem krajkářek. Vystavovala jsem také ve Spolkové republice Německo, Dánsku a Belgii.

Dva ručně paličkované obrazy můžete nalézt v apartmánu Lux lázeňské budovy Priessnitz v Jeseníku - lázních.

V roce 2004 jsem malovala šály pro pořadatelky světového krajkářského kongresu v Praze. Můj návrh splňoval podmínku, že malba na šále bude zobrazovat ručně šitou krajku.

Jsem absolventkou vamberecké pobočky Školského ústavu umělecké výroby Praha, obor ručně paličkovaná krajka. Mám dva dospělé syny Radima, Pavla a dceru Veroniku.

Od 31. 10. 2005 je výtvarné umění zároveň mým podnikáním (IČO: 73963755).